एकपात्री कार्यक्रम, व्याखाने, शुटींग आणि इतर कार्यक्रम तसेच लवकरच सुरु होत असलेल्या, जयमाला इनामदार ह्यांच्या "लोककला नृत्य वर्गा" साठीही आपण खालील संपर्क फॉर्म भरून किंवा ई-मेल द्वारा चौकशी करू शकता.

*
*
*
*
*
*

Reload


Email : inamdarj11 {at} gmail {dot} com

© प्रकाश इनामदार Developed By : Gurusparsha Multimedia